დაგეგმილი კურსები

  1. სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი, 17 ივნისი - 06 ივლისი.
  2. სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი, 14 ივლისი - 10 აგვისტო.
  3. სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი, 14 იანვარი - 02 თებერვალი.
  4. მაღალი მთის ჯგუფის უფროსის კურსი, 25 აგვისტო - 28 სექტემბერი.