დაგეგმილი კურსები

  1. სამთო მომზადების ზაფხულის საბაზისო კურსი, 27 ივნისი - 15 ივლისი.
  2. სამთო მომზადების ზაფხულის შუალედური კურსი, 23 ივლისი - 19 აგვისტო.
  3. სამთო მომზადების ზამთრის საბაზისო კურსი, 21 თებერვალი - 11 მარტი.
  4. სამთო მომზადების ზამთრის შუალედური კურსი, 16 იანვარი - 12 თებერვალი.